10 lucruri despre Wolflife

  1. WOLFLIFE are ca scop principal menținerea unei populații viabile de lup în Munții Carpați.
  2. Proiectul este derulat de APM Vrancea, în parteneriat cu ACDB, APM Covasna și APM Harghita în perioada 01.07.2014 – 30.04.2018.
  3. Zona vizată de proiect constă în partea centrală și de sud a Carpaților Orientali, care cuprinde 18 situri Natura 2000, răspândite pe arealul a 6 județe: Vrancea, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău și Mureș.
  4. În cadrul proiectului va fi evaluată starea de conservare a speciei și mărimea reală a populației de lup de pe teritoriul celor 6 județe.
  5. WOLFLIFE își propune să abordeze problema prezenței haitelor de câini hoinari în habitatele forestiere populate de lupi.
  6. Vor fi implementare măsuri concrete de conservare pentru a menține statutul favorabil al speciei.
  7. WOLFLIFE își propune să reducă și să prevină conflictele dintre lupi și oameni. De exemplu, în cadrul proiectului vor fi instalate sisteme de protecție a fermelor de animale (ex: garduri electrice în jurul stânelor) și va fi creată o canisa pentru creșterea de câini specializați în paza stânelor.
  8. Datele obținute în cursul proiectului vor constitui un punct de plecare pentru realizarea planului național de acțiune pentru conservarea lupului.
  9. Prin intermediului proiectului se dorește schimbarea imaginii negative a speciei și conștientizarea publicului cu privire la rolul important pe care lupul îl are în natură.
  10. În cadrul WOLFLIFE vor fi implementate acțiuni pentru reducerea braconajului.
Portal GIS
Fii voluntar pentru lupi!