Actiuni

Acțiuni pregătitoare [A]

 • Evaluarea stării de conservare a populației de lup în zona proiectului, analiza managementului aplicat și elaborarea Planului național de acțiune pentru managementul populației de lupi din România
 • Identificarea și evaluarea sistemelor de exploatare agricolă tradiționale în vederea diseminării celor mai bune practici necesare reducerii conflictelor.
 • Crearea unei baze de date integrate GIS pentru a sprijini și a demonstra acțiunile de conservare ale proiectului

Acțiuni de conservare [C]

 • Sporirea succesului reproductiv prin protecția efectivă a vizuinelor de lup și a arealelor de rendez-vous, și menținerea populației minim viabile de lupi în arealul proiectului prin îmbunătățirea managementului speciilor pradă care asigură baza trofică
 • Transferul cel mai bune practici privind metodele de evaluare a populației de lup și îmbunătățirea metodei actuale și a managementului lupilor din arealul proiectului prin implicarea vânătorilor și a voluntarilor în acțiuni concrete de monitorizare
 • Implementarea celor mai bune practici și acțiuni demonstrative pentru reducerea conflictelor fermierilor cu lupii, înființarea unei canise de câini de pază tradiționali și menținerea pe termen lung a rețelei deținătorilor de câini de pază a șeptelului
 • Identificarea și promovarea soluțiilor pentru diminuarea fragmentării habitatului de către infrastructura de transport
 • Reducerea riscurilor privind sănătatea lupilor și diminuarea concurenței asupra speciilor pradă prin îmbunătățirea managementului câinilor hoinari
 • Îmbunătățirea sistemului de identificare a pagubelor provocate de lupi în zootehnie.
 • Analiza atitudinii publicului general, vânătorilor și crescătorilor de animale față de lupi

Acțiuni de monitorizare [D]

 • Monitorizarea impactului acțiunilor de conservare ale proiectului

Acțiuni de conștientizare [E]

 • Promovarea obiectivelor și rezultatelor proiectului și instalarea unor panouri informative în arealul proiectului
 • Realizarea și diseminarea unui film documentar “Lupii, de la conflict la coexistență” și a monografiei dedicate lupilor din România.
 • Implementarea unei campanii educaționale și de informare referitoare la lup adresată publicului general, vânătorilor și crescătorilor de animale, dar și elevilor, cadrelor didactice (promovarea conceptului de conservare a lupilor), personalului care administrează ariile naturale suprapuse arealului proiectului.
Portal GIS
Fii voluntar pentru lupi!