Despre proiect

Proiectul WOLFLIFE (LIFE13NAT/RO/000205 – „Implementarea celor mai bune practici pentru conservarea in-situ a speciei Canis lupus la nivelul Carpaților Orientali”) este co-finanțat de către Comisia Europeană prin programul LIFE+ Nature și va fi implementat în perioada 01.07.2014 – 30.04.2018. Scopul principal al proiectul este acela de a menține o populație viabilă de lupi în Munții Carpați prin consolidarea sistemului de management și promovarea coexistenței om-lup.

Proiectul va fi derulat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, în parteneriat cu ACDB (Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice), Agenția pentru Protecția Mediului Harghita și Agenția pentru Protecția Mediului Covasna. Zona vizată de proiect constă în partea centrală şi de sud a Carpaţilor Orientali, care cuprinde 18 situri din reţeaua Natura 2000, de pe arealul a şase judeţe: Vrancea, Covasna, Harghita, Bacău, Neamţ şi Mureş. Vizualizează harta proiectului

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

  • Îmbunătăţirea managementului speciei, prin documentarea, fundamentarea şi realizarea participativă a planului de acţiune pentru lup la nivel naţional;
  • Implementarea demonstrativă a soluţiilor preventive de gestionare a conflictelor om-lup prin transferul de bune practici spre grupurile de factori interesaţi, reprezentate în principal de fermieri şi vânători;
  • Prevenirea declinului populaţiei de lup prin reducerea mortalităţii, limitarea competiţiei cu alte specii, limitarea braconajului şi promovarea conectivităţii habitatelor şi a ariilor naturale protejate;
  • Transferul către instituţiile, organizaţiile şi persoanele implicate în managementul lupului a celor mai bune practici necesare pentru asigurarea unei convieţuiri paşnice şi a unui echilibru între necesităţile de conservare a lupului şi cele ce ţin de dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale;
  • Schimbarea percepţiei şi a atitudinii faţă de lup prin intermediul unei campanii de conştientizare.
Portal GIS
Fii voluntar pentru lupi!